مردان چه بی رحمانه می کشند

نام کتاب : مردان چه بی رحمانه می کشند

نویسنده : م.ر.اوژن

انتشارات لوح فکر

-------------------------------------------------------------------------------

... و دلیل نمی شود مردان را برای اینکه زنان، به جز در اندام و زبانشان، هنری برای بدست آوردن ابدی قلب آن ها ندارند، با چنین تهمتی متهم بسازیم.

/ 0 نظر / 17 بازدید