نام کتاب : زیر پوست ریاض

نویسنده : رجا عبدالله صانع

مترجم : سمیه صادقی

انتشارات لوح فکر

-------------------------------------------------------------------------------

دختری به نام موا  طی یکسال و در جمعه ی هر هفته ایمیلی به تمام کاربران اینترنت عربستان ارسال می کند. او در این نوشته بخشی از زندگی چهار دوستش از طبقه مرفه...

/ 0 نظر / 29 بازدید