شوخی عشق

نام کتاب : شوخی عشق

نویسنده : تانیا صارمی

نشر لوح فکر

--------------------------------------------------------------------------

... نباید با عشق شوخی کرد . گناه ما اینه که با عشق شوخی کردیم و تاوانش را یکی دیگه داد . یک نفر که بقدر ما سرسخت نبود و قدرت مقاومت و مقابله نداشت و آسون آسیب می دید و دلش زود می شکست ...

دل شکسته و روح زخم خورده ی شهرزاد نمی ذاره ما با هم خوشبخت باشیم ... یاد نگاهش مدام مثه نیشتر توی قلبم فرو میره ! ...

حالا ، باید تاوان این شوخی رو با جدایی بدهم ، تاوان غرور احمقانه ام رو با فراق و با آه و افسوس و حسرتی که خدا می دونه تمومی داره یا نه ...

از متن کتاب

/ 0 نظر / 11 بازدید