چه کسی موتسارت را کشت ؟

نام کتاب : چه کسی موتسارت را کشت ؟

نویسنده : ارنست-ویلهلم هاینه

مترجم : علی اسدیان

-----------------------------------------------------------------------------

داستان های حاضر ، در واقع حقایقی هستند از زندگی موسیقی دانان مشهوری که نامشان برای ما آشناست.

با این همه به نکاتی بر می خوریم که به راستی سوال برانگیزند و در زندگی نامه های این هنرمندان هیچ اشاره ای به آنها نشده است.

/ 0 نظر / 9 بازدید