منفعت طلبی و ساختار اجتماعی

نام کتاب : منفعت طلبی و ساختار اجتماعی

نویسنده : ریچارد سوئد برگ

مترجم : علی اصغر سعیدی

انتشارات لوح فکر

-------------------------------------------------------------------------------

 این کتاب به معرفی جامعه شناسی افتصادی جدید می پردازد

رشته ای که مطالعه بازارها، بنگاه های افتصادی ، مراکز صنعتی ، تولید و مصرفو توزیع را مورد توجه قرارداده است و رقیب علم اقتصاد برای شناخت ابعاد پیچیده پدیده های افتصادی است. تمرکز جامعه شناسی افتصادی جدید بر نقش روابط اجتماعی و نهادهای اجتماعی در افتصاد است.

/ 0 نظر / 151 بازدید